Láska psaná krví – 5. Kde je Sussanah?

Uh! Po dlouhé době je tu další kapitola. Je poněkud krátká, ale co… Už se mi chce spát. Snad se bude líbit. Věnuju jí Riku. 🙂
_______
„Kaylo?!“ zaslechla známý hlas, který právě řekl její jméno. Odtrhla se od Darrena. Ten s eušklíbl a pomalu odešel chodbou pryč. Kayla otevřela pusu a chtěla něco říct, kamarádka ji však předběhla.
„Nejsem si jista, jestli děláš dobře,“ prohlásila Sussanah, netvářila se však ani trochu překvapeně. Na její tváři byl vážný a sebejistý výraz, jaký Kayla na Sussině tváři neznala.
„To mi říkáš jako Julietina nebo moje kamarádka?“ ohnala se po ní rozrušeně Kayla. Sussanah jen pozvedla obočí.
„Nevím, proč bych ti měla odpovídat…“ opáčila Sussanah, nespouštěla s Kayly pohled.
„Řekla bych, že je to víc jak jasná odpověď!“ prohlásila Kayla a rozběhla se chodbou ven. Sussanah ji však poměrně velkou silou chytila ra loket a postrčila ji zpátky. Kayla na ni zděšeně pohlédla.
„Neměla bych se s tebou vůbec bavit, pro mé vlastní dobro,“ začala Sussanah. „Ovšem přesto se tu s tebou zdržuji…“
„Co se stalo, Suss? Byla jsi moje nejlepší kamarádka!“ vykřikal Kayla, jako by ji neslyšela. Avšak i Sussanah její slova ignorovala.
„Skutečnost je někdy temnější než sny, Kaylo,“ zamumlala. Kayle se vyděšeně zablesklo v očích, nasadila však nechápavý výraz.
„O čem to mluvíš?“ Sussanah se nepatrně ušklíbla.
„Nehraj si na hloupou, Kaylo. Obě víme o tom, co děláš po nocích…“ na Sussině tváři se znovu objevil jakýsi úsměv. Nebyl to ale úsměv, který Sussinu tvář zdobil obvykle. Ten příjemný, vřelý a přátelský úsměv, co vás rozehřeje a donutí se usmát. Tohle byl krtuý, ledový úšklebek, který nikdy nemohl být věnován příteli…
„Ano. Spím…“ odvětila po chvíli Kayla. Někde v duchu doufala, že tohle všechno je jen vtip, ale až moc dobře věděla, že se mýlí. A to ji děsilo.
„Při spánku se dají dělat věci… A ty tvoje jsou obzvlášť živé. Ovšem skutečnost je někdy temnější než sny,“ zopakovala. Kayla se otřásla. Projel jí ledový paprsek. Tohle byla noční můra. Toužila se stulit do klubíčka a zůstat schovaná pod peřinou, ale to nemohla udělat. Musí se postavit tomu, co před ní sotjí. A ta možnost už další nebude. Napřímila a pronikavě se Sussanah zahlédla do očí. Vzápětí toho ale litovala. Pak se zhluboka nadechla.
„Co jsi udělala se Sussanah?“
A potom už si nic nepamatovala.
Když se probrala, ležela ve svém pokoji na posteli. Katrine o něčem s Al diskutovala a na tváři měla vážný výraz.
„…tomu nevěříš! Skoro vůbec ji neznáš! Já vím co je zač a nemůžeme jí v žádném případě věřit ani jedno slovo. Je- Kaylo! Jsem ráda, že jsi v pořádku! Co se stalo?“ všimla si sedící Kayly Katrine a ihned k ní přiběhla.
„No, doufala jsem, že to my vysvětlíte vy…“zamumlala Kayla a zadívala se Katrine do očí. Alice už byla také u nich a ve tváři měla starostlivý výraz. Katrine se zhluboka nadechla a pak odpověděla:
„Přišla za námi Juliet. Zaklepala na dveře a řekla nám ať jdeme rychle za ní. Tak jsme šly. Trochu nás to děsilo, ale co jsme měly dělat? Julietin hlas zněl naléhavě.Na její posteli jsi ležela ty. Juliet nám řekla, že jsi šla za ní do pokoje. Ona tě prý pozvala dál a ty ses ptala na Sussanah. a pak se ti zamotala hlava a omdlela si… Obě ale víme, že Juiet se nedá věřit. Jak to bylo, Kaylo?“ vydechla Katrine. Kayla na ni vyvalila oči a chtěla jí vylíčit jak to bylo skutečně, ale nezmohla se na nic víc než:
„Eh… Tak jak říkáš…“ Kdyby kamarádce prozradila jak to bylo, musela by říct všechno, aby to dávalo smysl. A říct všechno znamená zmínit i tu aférku s Darrenem Dariem… Katrine se na ni zadívala poněkud nedůvěřivě, ale přerušil ji klepot na dveře.
Hned na to se dveře otevřely a vstoupil Mike. Rozhlédl se po pokoji a pak věnoval Katrine zářivý úsměv.
„Kat, za čtvrt hodiny odcházíme. Jdete přece s námi, že?“ zeptal se. Katrine rychle přikývla a Mike odešel. Zanedlouho už všichni teple oblečení stáli ve společenské místnosti, připraveni odejít. Skoro všichni…
„Kde je Suusanah?“ vyhrkla Katrine na Juliet, která překapivě sklonila hlavu.
„Sussanah… Nepůjde, je nemocná… nebylo jí dobře…“ zašeptala a rychle se otočila. Katrine si všimla zděšeného pohledu v dívčiných očích. Někdo ji ale chytil za loket a druhou rukou jí zdvihl hlavu.
„Co-se-stalo-se-Sussanah?“ řekl pevný hlas a každé slovo pečlivě zdůraznil. Juliet semknula rty a do očí jí vhrkly slzy. Katrine div neotevřela pusu údivem. Juliet se slzama v očích? Ryan ji nehodlal pustit.
„Postihlo ji zlo. Temné zlo z podsvětí. Podsvětí je tu. Sussanah je teď s nimi, proti své vůli, ale s nimi. Je vězněná. Zlo postihlo její duši. Mám strach plnit svou povinnost…“ odvětila tichým hlasem a z hrdla se jí vydra vzlyk. Ryanovi se rozšířily zorničky a pustil ji. Rychlým krokem se vydal a Skayem a něco mu šeptal do ucha. Hned po tom se vrátil ke Kayle, Katrine a Alici, které vůbec ničemu nerozumněly.
„Hned odtud musíte vypadnout. Seberte Thomase a Mika a vypadněte odsud. Já, Skay a Juliet se postaráme o Suss. Ale vy- hned musíte odejít!“ Ryan je přímo propaloval pohledem.
„Řekl bych, že odsud nikdo z vás neodejde…“ ozval se ledový hlas a pohledy všech utkvěly na Christopherovi. A pak se jejich život proměnily v peklo.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *